Aktiva Design s’incorpora al Clúster Gourmet de Catalunya. És una de les agències de disseny espanyoles amb més marques prestige a la seva cartera de clients i especialistes en el mercat premium en sectors com el gourmet, la perfumeria i cosmètica. Està formada per un equip multidisciplinar d’especialistes en branding, naming, packaging, PLV i campanyes on-line.

A la seva pàgina web trobareu tota la informació: www.aktiva.es