Si bé és cert que la fotònica és una ciència present en àmbits com la bellesa o el transport, al nostre país s’utilitza especialment en la indústria alimentària. Això és degut a què, tal com s’explica al Magazine LIGHT de Secpho, les tecnologies fotòniques s’entenen com a eines de vital importància per aconseguir dos objectius claus: l’increment de la producció i la millora de la seguretat alimentària.

Avui dia, el futur del sector no es contempla sense l’ús de les tecnologies basades en la llum. Aquestes es fan servir, sobretot, per garantir que aliments i begudes siguin segurs per al consum en termes de salut. Per tal de fer efectiu el seu funcionament, cal aprendre i acostumar-se a aplicar-les a la monitorització directa durant la fase de processat dels aliments i també quan arriba el packaging.

La conservació dels aliments es pot allargar i millorar a partir de tècniques com el làser, la termografia (control de qualitat), la visió artificial (càmeres), la espectroscopia (per ajudar a mesurar la composició química) o els sensors tèrmics o d’imatge hiperespectral. Precisament, el sensor hiperespectral ha creat tendència en la “nova revolució”, donat que aquesta tecnologia permet distingir un aliment en mal estat o saber si incorpora algun traç nociu per la salut.

Gràcies a l’impacte de les tecnologies fotòniques dins el sector agroalimentari i industrial, s’ha pogut substituir el treball manual amb poca precisió de cara al laboratori d’anàlisis per mesuraments no destructius que comproven i asseguren la qualitat i el bon estat del producte al llarg de tota la cadena de valor. No és fàcil integrar i combinar aquestes tècniques a la nostra societat, però alhora som conscients de que estem prou capacitats per adquirir els coneixements necessaris i posar-los a prova.

 

Text i fotografia: MAGAZINE LIGHT