El Clúster Gourmet de Catalunya, membre del Comitè General del CREG’16 “Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016”, participa a la reunió balanç del Comitè i rep els agraïments del Conseller d’Empresa i Coneixement Sr. Baiget i de la Consellera d’Agricultura, Ramedaria i Pesca, Sra. Serret per a les activitats desenvolupades durant l’Any per a la promoció de la gastronomia catalana aquí i arreu.

 

CREG 2016