L’Ecogranja Salgot ha estat distingida amb el premi Carles Ferrer Salat 2016 en el camp de Medi Ambient. A l’Ecogranja Salgot, incorporen tecnologia que promou una producció més ecoeficient; reduint els residus i les emissions. El premi ha estat atorgat per Foment del Treball.

 

El Premi de Medi Ambient reconeix l’esforç de l’empresa Salgot en posar en funcionament i consolidar el projecte d’una Ecogranja que combina el ferm compromís amb el medi ambient, amb la societat i el benestar dels animals, amb una aposta de futur cap a la qualitat dels embotits i dels seus processos d’elaboració.

 

És la primera granja que en territori espanyol combina la criança ecològica de porcs i l’R+D+i, amb unes instal·lacions que generen una important reducció de costos gràcies sobre tot als sistemes passius i eficients de climatització.

 

En quant als beneficis pel medi ambient, destaca l’aprofitament en la nova granja del 100% d’aigües pluvials, la recuperació d’aigües grises i la depuració biològica in situ. També l’ús d’energies renovables a la línia de producció, amb una caldera de biomassa i energia solar tèrmica i fotovoltaica. L’autosuficiència amb l’energia solar arriba al 50% en condicions climàtiques favorables.

 

Trobaràs tota la informació en el següent link: goo.gl/0fX5py

 

Salgot Premi Carles Ferrer Salat 2016 Foment del Treball