El Diari de Girona ha publicat el següent article sobre la importància i els beneficis de la col·laboració i innovació per a les empreses. Set de cada deu empreses associades a algun dels 30 clúster que operen a Catalunya van augmentar la facturació el segon semestre de 2015.

Tot seguit pots llegir la notícia. Fes clic aquí per ampliar-la:

Maquetación 1