Els srs. Josep Pujol i Jaume Escayola dirigents de Cio Gastronomia Selecta van constituir l’empresa l’any 1992 quan tenien 20 i 33 anys respectivament. Els primers productes amb els que vàren començar van ser els bolets frescos de temporada, fruites i verdures.

Ens expliquen que Ció Gastronomia Selecta es diferencia de la competencia per la seva constant preocupació per donar resposta a la diversitat de demandes d’una clientela altament exigent i professionalitzada. Això els porta a crear estratègies de mercat per poder satisfer plenament les seves necessitats.

Els Srs. Josep Pujol i Jaume Escayola fan un treball rigorós i de gran minuciositat en la recerca de nous mercats per proveïr els seus clients d’aquells productes que per la seva genuïnitat o procedencia, són dificultosos d’aconseguir. Els ofereixen un ventall de nous productes per tal que puguin passar a formar part de les seves innovacions gastronòmiques.

Actualment Ció Gastronomia Selecta exporta a Itàlia, Andorra, França i Portugal.

Més informació a: http://www.ciogastronomiaselecta.com