Presentació pública del cas de canvi estratègic d’Embotits Salgot (clúster alimentació gourmet). Mitjançant aquests casos es dóna l’oportunitat d’adquirir un coneixement generalitzat dels problemes als quals s’enfronten les empreses i permet desenvolupar habilitats per a la seva solució d’una forma sistemàtica.

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=aeca24b893f7f310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aeca24b893f7f310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default