El Clúster Gourmet, juntament amb Prodeca i la Cambra de Comerç de Lleida han organitzat unes trobades comercials amb compradors del sector gourmet dels Països Escandinaus, Àustria i Suïssa els dies 13 i 14 de setembre a Barcelona. Un total de 20 empreses catalanes s’han entrevistat amb els compradors, amb l’objectiu de donar a conèixer els seus productes i establir contactes comercials.

Els Països Escandinaus disposen de les rendes per càpita més altes del món, el que suposa un gran potencial per als productes alimentaris gourmet. En general els consumidors escandinaus són molt exigents i cerquen productes d’alta qualitat. A més a més, acostumen a viatjar fora del país i no tenen por a entrar en contacte amb altres cultures gastronòmiques, el que fa que, de tornada a casa, demanin nous productes.

Els països nòrdics tenen poc assortiment de productes gourmet als seus lineals i per tant són un mercat no saturat, i Catalunya, aprofitant el reconeixement internacional dels seus xefs i l’auge de les tapes, té en els Països Escandinaus un mercat amb bon potencial.

Per altra banda, Àustria i Suïssa són països amb una concentració de poder adquisitiu molt elevat i amb el sector gourmet ja molt desenvolupat on els hàbits alimentaris de la població donen una importància creixent a la dieta sana i variada. Conjuntament amb Alemanya, tenen un dels mercats ecològics més desenvolupats.